Small-group-training in 10 weken fit, 2 maal per week sporten met een duidelijke doelstelling. Hierbij speelt voeding een grote rol.

Bij de start maken we een duidelijk plan aan de hand van jou doelstelling. Je traint met max. 6 andere gecommitteerde die willen werken aan zichzelf met een duidelijke doelstelling.

groepsles met personal trainer
groep training in een sportzaal

Locatie is Burgerveen of op aanvraag op een andere locatie.